Thursday, October 25, 2007

FASHIONAN SA TENT NG SAMSUNG


400TX, HOLGA120N

3 comments:

Melay Melay said...
This comment has been removed by the author.
Melay Melay said...

wow! ang ganda naman!

at said...

salam