Wednesday, August 08, 2007

halika, tikman ang langit

sa halagang sampum-piso, binusog mo ako.
one junior bart burger, please!

1 comment:

dezphaire said...

love the light streaming across. at gusto ko na tuloy kumain ng burger.